• zniesienie współwłasności
  • zasiedzenie
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • eksmisja
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • powództwa związane z naruszaniem prawa własności
  • odszkodowania od gminy za zajmowanie przez lokatora lokalu mieszkalnego