Kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców: w szczególności

  • opracowywanie treści zawieranych umów
  • prowadzenie sporów powstałych na tle wykonywania kontraktu
  • dochodzenie roszczeń od nierzetelnych kontrahentów
  • spory administracyjne z udziałem przedsiębiorców
  • sprawy karne i karno-skarbowe
  • rejestracja i przekształcenie spółek prawa handlowego
  • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym