• obrona osób fizycznych w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym
  • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i wykroczeniowym,
  • reprezentacja oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym (sprawy z oskarżenia prywatnego np. o zniesławienie)
  • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w odbyciu kary
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • dozór elektroniczny