• prowadzenie spraw o rozwód, w tym w wariancie „z orzeczeniem o winie”
  • ustalenie kontaktów z dziećmi
  • podział majątku małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
  • alimenty o byłego małżonka na rzecz Klientki/Klienta
  • alimenty na rzecz wspólnych dzieci