• ustanowienie służebności przesyłu za znajdujące się na nieruchomości Klienta urządzenia przesyłowe (woda, prąd, gaz)
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
  • bezpośrednie negocjacje z przedsiębiorstwami przesyłowymi poprzedzające wniesienie sprawy do Sądu